அனைத்து பகுப்புகள்

Vsmile பல் சிர்கோனியா தொகுதி உங்களை அந்நிய நேரடி முதலீட்டில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் சந்திக்கும்

நேரம்: 2019-08-22 கருத்து:2

Vsmile dental zirconia block will meet you in San Francisco in FDI

Vsmile can offer you zirconia block, PMMA, wax, Peek material, milling burs for CADCAM systemதொடர்பு

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ஜக்சிங், 8 # லுஜிங் சாலை, சாங்ஷா, ஹுனன்