සියලු ප්රවර්ග

සුදු සර්කෝනියා හිස්

Vsmile HappyZir Sirconia ඔබට සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට සියලු ආකාරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය

VSmile HappyZir HT සමඟ කටයුතු කිරීම

VSmile HappyZir HT සමඟ කටයුතු කිරීම

සම්පූර්ණ සමෝච්ඡය සඳහා Vsmile HappyZir ST

සම්පූර්ණ සමෝච්ඡය සඳහා Vsmile HappyZir ST

ඇන්ටියියර් සඳහා Vsmile HappyZir UT

ඇන්ටියියර් සඳහා Vsmile HappyZir UT
    අප අමතන්න

    + 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

    info@dentalzirconiadisc.com

    ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්