සියලු ප්රවර්ග

තාවකාලික හා ලෝහමය ද්‍රව්‍ය

Vsmile HappyZir Sirconia ඔබට සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට සියලු ආකාරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය

VsmileHappyZir පීක් හිස්

VsmileHappyZir පීක් හිස්

Vsmile Nicr Alloy

Vsmile Nicr Alloy

Vsmile නම්‍යශීලී PMMA

Vsmile නම්‍යශීලී PMMA

Vsmile CADCAM ඉටි හිස්

Vsmile CADCAM ඉටි හිස්

Vsmile CADCAM PMMA හිස්

Vsmile CADCAM PMMA හිස්

Vsmile ටයිටේනියම් හිස්

Vsmile ටයිටේනියම් හිස්
අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්