සියලු ප්රවර්ග

Vsmile Polisher Kit

කාලය: 2018-09-29 Comment:36

වීදුරු මතුපිට ඔටුන්නක් සෑදීමට පියවර 3 ක්.

කහ යනු පළමු පියවරයි

රතු පසු

සුදු යනු අවසාන පියවරයි


අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්