සියලු ප්රවර්ග

Vsmile Polisher Kit

කාලය: 2018-09-29 Comment:3

3 Steps to make a Glass Surface Crown.

Yellow is the first step

Red after

White is the last step


අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්