සියලු ප්රවර්ග

Vsmile දන්ත සර්කෝනියා බ්ලොක් එෆ්ඩීඅයි හි සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝහිදී ඔබව හමුවනු ඇත

කාලය: 2019-08-22 Comment:22

Vsmile දන්ත සර්කෝනියා බ්ලොක් එෆ්ඩීඅයි හි සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝහිදී ඔබව හමුවනු ඇත

Vsmile මඟින් ඔබට සර්කෝනියා බ්ලොක්, පීඑම්එම්ඒ, ඉටි, පීක් ද්‍රව්‍ය, කැඩ්කාම් පද්ධතිය සඳහා ඇඹරුම් බර්ස් ලබා දිය හැකියඅප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්