සියලු ප්රවර්ග

Vsmile දන්ත සර්කෝනියා බ්ලොක් එෆ්ඩීඅයි හි සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝහිදී ඔබව හමුවනු ඇත

කාලය: 2019-08-22 Comment:2

Vsmile dental zirconia block will meet you in San Francisco in FDI

Vsmile can offer you zirconia block, PMMA, wax, Peek material, milling burs for CADCAM systemඅප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්