සියලු ප්රවර්ග

විශේෂ නිවේදනය, චන්ද්‍ර අලුත් අවුරුදු 2019

කාලය: 2019-01-23 Comment:31

හිතවත් වටිනා ගනුදෙනුකරුවන්,

Our New Year's Day is February 5th. Final shipment of goods from the Vsmile factory will on or about January 30th unless special arrangements are made and likely will not resume until after the 3rd week of February.

චීනයේ වාර්ෂික උත්සව සලකා බැලීමේදී, නැව් සමාගම ලබා ගත් පසු ඉල්ලූ නැව් දිනයන් ගෞරවයට පත් කිරීමට Vsmile සියලු උත්සාහයන් ගනු ඇත.

ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් හෝ විශේෂ තත්වයක් ඇත්නම් කරුණාකර Vsmile අමතන්න.

අවංක,


Vsmile කණ්ඩායම

අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්