සියලු ප්රවර්ග

කසෙක්ස්තානයේ කස්ඩෙන්ටෙක්ස්පෝ, මැයි 29-31,2019

කාලය: 2019-05-20 Comment:3

Welcome to visit our booth in KAZDENTEXPO in Kazakstan, May 29-31,2019

බුෂ් අංකය: 1.7අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්