සියලු ප්රවර්ග

IDS කොලෝන් දන්ත ප්‍රදර්ශනය

කාලය: 2019-01-17 Comment:31

IDS කොලෝන් දන්ත ප්‍රදර්ශනය 12 මාර්තු 16 සිට 2019 දක්වා පැවැත්වේ.

IDS හි අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අපි අපගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන පෙන්වමු:

සුදු බ්ලොක්, පෙර සැකසූ බ්ලොක් සහ බහු ස්ථර බ්ලොක් ඇතුළු දන්ත සර්කෝනියා බ්ලොක්.

ඇඹරුම් බර්, පීඑම්එම්ඒ, වැක්ස්, පීඊකේ, ඇඹරුම් යන්ත වැනි වෙනත් සන්නිවේදන ද්‍රව්‍ය ද ලබා ගත හැකිය.


අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්