සියලු ප්රවර්ග

සර්කෝනියාවේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝරා ගැනීම සඳහා දන්ත විද්‍යාගාරය සඳහා මාර්ගෝපදේශ

කාලය: 2020-12-04 Comment:96

Most dental practices are switching from the conventional PFM crowns and moving towards the use of zirconia for creating fixed dental restorations. Because zirconia crowns and bridges possess excellent esthetics and are virtually indestructible, zirconia is becoming the most popular material for making dental crowns and other restorations. there are so many brands in the market,Nacera,BruxZir,Sagemax,KATANA etc. you are facing with thousands of series from different manufacturers,trading companies. but how to make the right choice to meet your needs?

 

Let's following with Vsmile,we deliver you the solutions .

 

සොලිඩ් සර්කෝනියා බ්ලොක්

Solid zirconia block ,or "monolithic zirconia" is opaque, it's generally recommended for posterior crowns. solid zirconia contains more stabilizers than high translucent zirconia, making it more durable to withstand forceful chewing and grinding. this material is particularly suitable for patients who may grind their teeth. only minimal clearance is required for this type of restoration, and there is low wear on opposing teeth. Solid zirconia is also very effective for masking highly discolored dental preps, specifically those that have darkened due to previous dental treatments, such as a post and core or a restored dental implant. 

 

Let's meet our representative products of solid zirconia in Vsmile zirconia famliy which we called  "HT සර්කෝනියා බ්ලොක්" සහ "එස්.ටී. සර්කෝනියා බ්ලොක්",the best solution for posterior crowns,full contour bridge, abutment, inlay&onlay making.

 

සර්කෝනියා යූටී (49% Ultra High Translucent) , at 700 MPa, is much stronger than porcelain-fused-to-metal (PFM) restorations and maintains a natural and vibrant translucency.the most important thing for this kind of material is 100% metal-free, a feature that prevents gingival darkening and removes the possibility of exposing metallic margins if gum recession begins. 

They are naturally esthetic, transmit the color of adjacent teeth, and can be matched to any shade, making high-translucent zirconia suitable for bridges up to 3 units in length. 

 

පෙර-සෙවන සහිත සර්කෝනියා බ්ලොක්

මුලදී, සර්කෝනියා ඔටුනු සඳහා නිපදවිය හැක්කේ අස්ථි-සුදු උපස්ථර පමණක් වන අතර එමඟින් සෞන්දර්යාත්මකව පරිපූර්ණ පෙනුමක් ලබා ගැනීමේදී ගැටළු ඇති විය හැකිය. කෙසේවෙතත්, දැන් නව පරම්පරාවේ ද්‍රව්‍ය පූර්ව සෙවනැලි කර ඇති අතර අවම දත් අඩු කිරීම, සපුරාලීම හෝ උසස් තත්ත්වයේ වැඩ සඳහා රෝගීන්ගේ ඉල්ලීම් ඉක්මවා යාම වැනි ඉහළ සෞන්දර්යාත්මක හා ස්වාභාවිකවම පරිපූර්ණ ප්‍රතිෂ් ora ාපනයක් ලබා දීම සඳහා ගොතනලද! වර්තමානයේ, සර්කෝනියා සඳහා ඇති ඉල්ලුම පීඑෆ්එම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, මෙම පැරණි ආකාරයේ ප්‍රතිෂ් ora ාපනයන් අතීතයේ සිදුවීමක් බවට පත්වෙමින් තිබේ.


 After years of hard working,we developed "STCO සර්කෝනියා බ්ලොක්" හා "UTCO සර්කෝනියා බ්ලොක්" to meet your different requirements for denture making.


Using Pre-shaded zirconia can save your patients more than three hours since there is no need for shading liquids or drying time. Due to its inherent natural fluorescence in any lighting condition—whether daylight, sunshine or black light—restorations will always look natural. no special fluorescent glaze is required.

 

 

ලේයර්ඩ් සර්කෝනියා

ස්ථර සර්කෝනියා වඩාත් පාරභාසක හා ඔපල්සෙන්ට් වේ, නමුත් z න සර්කෝනියා මෙන් නොව එය ඉදිරිපස ඔටුනු සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරිපස ඔටුනු සඳහා භාවිතා කළද, ප්‍රමාණවත් නිෂ්කාශනයක් තිබේ නම්, ස්ථර සර්කෝනියාව පශ්චාත් ඔටුනු සඳහාද භාවිතා කළ හැකිය. දක්ෂ ලෙස කළ විට හොඳම සෞන්දර්යාත්මක ප්‍රති results ල ලබා ගත හැකිය. සාම්ප්‍රදායික පීඑෆ්එම් ප්‍රතිස්ථාපන සමඟ සැසඳිය හැකි solid න සහ ස්ථර සර්කෝනියා ඔටුනු දෙකටම ශක්තියක් හා අනුකූලතාවක් ඇත, නමුත් ඒවා වඩා උසස් සෞන්දර්යය සපයයි.

 

Please have a look of these four distinguished fellows: "STML""යූටීඑම්එල්""SHTML""3D ප්ලස්".

you could handle all the indications with their help without exaggeration.


අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්