සියලු ප්රවර්ග

ඇඹරුම් බර්ස් සහ ඇඹරුම් යන්ත

Vsmile HappyZir Sirconia ඔබට සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට සියලු ආකාරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය

Vsmile CADCAM ඇඹරුම් බර්ස්

Vsmile CADCAM ඇඹරුම් බර්ස්

Vsmile ඇඹරුම් යන්තය සහ පොලිෂර්

Vsmile ඇඹරුම් යන්තය සහ පොලිෂර්
    අප අමතන්න

    + 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

    info@dentalzirconiadisc.com

    ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්