සියලු ප්රවර්ග

උණුසුම් නිෂ්පාදන

Vsmile HappyZir Sirconia ඔබට සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට සියලු ආකාරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Sirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Sirconia

Vsmile HappyZir ST බහු ස්ථර සර්කෝනියා බ්ලොක්

Vsmile HappyZir ST බහු ස්ථර සර්කෝනියා බ්ලොක්

Vsmile HappyZir UT Multilayer Sirconia Block

Vsmile HappyZir UT Multilayer Sirconia Block

VsmileHappyZir පීක් හිස්

VsmileHappyZir පීක් හිස්

Vsmile 3D ඔටෝ ස්කෑනරය

Vsmile 3D ඔටෝ ස්කෑනරය

Vsmile Funance උපාංග

Vsmile Funance උපාංග
අප අමතන්න

+ 86 15084896166/+ 98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ජුසිං, 8 # ලුජිං පාර, චැංෂා, හුනාන්