ប្រភេទទាំងអស់

Vsmile Titanium Blank


ទីតានីនទទេ

ទាំងថ្នាក់ទី ២ និងទី ៥

ទំហំចាប់ពី ៤ មមទៅ ៤៨ ម។ ម

ប្រព័ន្ធ ៩៨ ម។ មនិង ៩៥ ម។ ម។ទំនាក់ទំនង

+ 86 15084896166/+98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ជូជិង ៨ # ផ្លូវលូជុងចាងសាខេត្តហ៊ូណាន