ប្រភេទទាំងអស់

ផលិតផល

Vsmile HappyZir Zirconia អាចជួបអ្នកនិងអតិថិជននូវតំរូវការគ្រប់ប្រភេទ!

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Zirconia

ប្លុកអេសមីលហ្វាយហ្សូអេសអេសអេសអេសអេលហ្សីនៀ

ប្លុកអេសមីលហ្វាយហ្សូអេសអេសអេសអេសអេលហ្សីនៀ

Vsmile HappyZir ST Pre-Shaded Zirconia Block

Vsmile HappyZir ST Pre-Shaded Zirconia Block

ប្លុក Vsmile HappyZir UT Multilayer Zirconia

ប្លុក Vsmile HappyZir UT Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir SHT Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir SHT Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Multilayer Zirconia
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

+ 86 15084896166/+98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ជូជិង ៨ # ផ្លូវលូជុងចាងសាខេត្តហ៊ូណាន