ប្រភេទទាំងអស់

ផលិតផល

Vsmile HappyZir Zirconia អាចជួបអ្នកនិងអតិថិជននូវតំរូវការគ្រប់ប្រភេទ!

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Vsmile Burs Sirona ® MC X5 ត្រូវគ្នា

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Vsmile Burs Sirona ® MC X5 ត្រូវគ្នា

ឧបករណ៍ស៊ីម៉ងត៍ស៊ីរ៉ូឡាកិនម៉ាស៊ីនស៊ីម៉ងត៍ ៣ ស៊ីអ៊ីន ៣ អិល

ឧបករណ៍ស៊ីម៉ងត៍ស៊ីរ៉ូឡាកិនម៉ាស៊ីនស៊ីម៉ងត៍ ៣ ស៊ីអ៊ីន ៣ អិល

ស៊ីរ៉ូឡាកិនម៉ាស៊ីនដុតសម្រាប់ស៊ីអរស៊ីធីធីអេជស៊ីស៊ីស៊ីធីអេសស៊ីធីស៊ីធីស៊ីធីអិល

ស៊ីរ៉ូឡាកិនម៉ាស៊ីនដុតសម្រាប់ស៊ីអរស៊ីធីធីអេជស៊ីស៊ីស៊ីធីអេសស៊ីធីស៊ីធីស៊ីធីអិល

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Vsmile Burs Arum ® 100 150 ត្រូវគ្នា

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ Vsmile Burs Arum ® 100 150 ត្រូវគ្នា

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវវីសលីលប៊ឺរហ្សីខុនហ្សុន® M1 M2 M5 M6 ត្រូវគ្នា

ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវវីសលីលប៊ឺរហ្សីខុនហ្សុន® M1 M2 M5 M6 ត្រូវគ្នា

Vsmile Milling Burs Dentium ®ឆបគ្នា

Vsmile Milling Burs Dentium ®ឆបគ្នា
ទំនាក់ទំនង

+ 86 15084896166/+98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ជូជិង ៨ # ផ្លូវលូជុងចាងសាខេត្តហ៊ូណាន