ប្រភេទទាំងអស់

ហ្សីននីសនិងពហុឌីហ្សីនៀ

Vsmile HappyZir Zirconia អាចជួបអ្នកនិងអតិថិជននូវតំរូវការគ្រប់ប្រភេទ!

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir 3D Plus Pro Multilayer Zirconia

ប្លុកអេសមីលហ្វាយហ្សូអេសអេសអេសអេសអេលហ្សីនៀ

ប្លុកអេសមីលហ្វាយហ្សូអេសអេសអេសអេសអេលហ្សីនៀ

ប្លុកអេសមីលហ្វាយហ្សូសអេសអេសដែលមានស្រមោលមុន

ប្លុកអេសមីលហ្វាយហ្សូសអេសអេសដែលមានស្រមោលមុន

ប្លុក Vsmile HappyZir UT Multilayer Zirconia

ប្លុក Vsmile HappyZir UT Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir SHT Multilayer Zirconia

Vsmile HappyZir SHT Multilayer Zirconia

វីស្តាលីសហេសហ្សីរី 3D បូកពហុហ្សីនៀ

វីស្តាលីសហេសហ្សីរី 3D បូកពហុហ្សីនៀ
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

+ 86 15084896166/+98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ជូជិង ៨ # ផ្លូវលូជុងចាងសាខេត្តហ៊ូណាន