ប្រភេទទាំងអស់

VsmileHappyZir Peek Blank


ពណ៌ធម្មតា៖

ពណ៌សលឿងផ្កាឈូកធម្មជាតិ។


វិមាត្រទូទៅ

98*(10/12/14/16/18/20/22/25)mm

95*(10/12/14/16/18/20/22/25)mm

AG*(12/14/16/18/20/25)mm


ទំនាក់ទំនង

+ 86 15084896166/+98 912 295 2210

info@dentalzirconiadisc.com

ជូជិង ៨ # ផ្លូវលូជុងចាងសាខេត្តហ៊ូណាន